เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Animation
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้า ใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งออกแบบสื่อในรูปแบบ Animation ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

Gallery


สมาชิกพี่ป4
พี่น้ำอ้อย


พี่วิว


พี่กุ๊ก

พี่มิกซ์

พี่มอญ

พี่บีม

พี่สุเอก


พี่ธาม

พี่น้ำฝน

พี่โต้ง

พี่สกาย


พี่อาร์ม

พี่เบียร์

พี่แก้ม

พี่เฟรม

พี่ชมพู่


พี่น้ำมนต์


พี่อั้ม

พี่แป้ง


พี่หอม


พี่ซอ

พี่บาส


พี่กัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น